EMDR EHBO

EMDR EHBO - VOOR WIE?


EMDR is in veel gevallen een zeer goede en snelwerkende behandelmogelijkheid als je klachten hebt gekregen na een traumatische gebeurtenis.


Bij EMDR EHBO wordt de hulp ook nog eens snel aangeboden. Namelijk binnen 5 werkdagen!


EMDR EHBO is bedoeld voor mensen met een enkelvoudig trauma, die voorafgaand aan het trauma goed functioneerden.


Lees het onderstaande eens door en kijk of je het type gebeurtenis en klachten herkent.


 

TRAUMATISCHE GEBEURTENIS


Letterlijk betekent  trauma : wond. Het gaat hier om een psychische wond , die wordt veroorzaakt door het ervaren van een schokkende  gebeurtenis. Je kunt hier zelf direct het slachtoffer van zijn of min of meer indirect, de getuige.


Hierbij kun je ondermeer denken aan:


Een ongeval al dan niet met verwonding

Mishandeling

Seksueel misbruik, aanranding, verkrachting

Een overval/bedreiging

Een brand

Verlieservaringen (verlies van een baan, een geliefde of van autonomie of een miskraam)

Vernederende en/of schaamtevolle ervaringen (bijvoorbeeld pesten of een mislukking/afgang)

 


GEVOLGEN/KLACHTEN


Na het meemaken van een traumatische gebeurtenis kunnen er tal van klachten/ problemen ontstaan. Veel voorkomende klachten/problemen zijn:


Herbelevingen

Opdringende gedachten en herinneringen

Vermijden van plaatsen, personen, handelingen die met de gebeurtenis in verband staan

Prikkelbaar, snel geïrriteerd zijn

Concentratieproblemen

Slecht slapen

Alert, waakzaam zijn

Angst- en paniekklachten

Stress, onrust

Negatief zelfbeeld

Schuldgevoel

Schaamtegevoelens

Somberheid

 


Herkenbaar?


Zo ja, dan lijkt het erop dat EMDR een goede behandelmogelijkheid voor jou is.


Neem contact op. We kijken dan samen of EMDR passend voor jou is. Indien dat zo is starten we zo snel mogelijk, met de EMDR.


Niet herkenbaar?


Staat jouw gebeurtenis en/of klachten er niet bij?


Als jij na een nare gebeurtenis last hebt van klachten die je voor die gebeurtenis niet had neem dan toch contact op.

HOE? - De uitvoering van de behandeling


Hoe gaat EMDR in zijn werk?


Er zal je gevraagd worden aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens.  Eerst gebeurt dit om meer informatie over je beleving  te verzamelen en wordt het EMDR proces voorbereid. Mochten er schaamtevolle details aan de gebeurtenis verbonden zijn, is het meestal niet noodzakelijk over deze details te vertellen. Hierna wordt het verwerkingsproces opgestart. Er wordt dan gevraagd de aandacht te richten op dat aspect van de gebeurtenis  ( vaak een beeld) dat NU het naarste gevoel oproept in combinatie met een afleidende stimulus. Veelal gaat het om het met de ogen volgen van een heen en weer bewegende vinger, stokje of lichtjes. Ook klikjes/piepjes die afwisselend links/rechts hoorbaar zijn met behulp van een koptelefoon, worden regelmatig gebruikt. Hierbij gaat het om series oogbewegingen/klikjes van rond de dertig seconden. Zo'n serie wordt een "set" genoemd. Na elke set wordt kort gepauzeerd en wordt er gevraagd wat  voor gedachten en/of emoties, beelden en lichamelijke sensaties er op komen. Vaak verandert er wat. Vervolgens wordt gevraagd de aandacht te richten op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe set volgt.


Nadat er een reeks sets is aangeboden wordt er op een gegeven moment gevraagd met de aandacht weer terug te gaan naar het aspect van de gebeurtenis dat bij aanvang het naarste gevoel opriep. Er wordt een inschatting gemaakt van de "naarheid" van het gevoel NU en vervolgens wordt de aandacht gericht op het aspect dat nu het naarste gevoel oproept en er volgt weer een reeks sets. De sets oogbewegingen zullen er langzaamaan toe leiden dat de herinnering haar kracht/emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan, die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten maken dat de gebeurtenis steeds meer een plek krijgt in je levensgeschiedenis.


Wanneer dat aspect van de gebeurtenis dat bij aanvang van de EMDR procedure het naarste gevoel opriep, geen naar gevoel meer oproept volgen nog enkel afrondende procedures.


Hierna zal een vervolgafspraak worden gemaakt om de effecten na verloop van ongeveer een week te controleren.


Het kan zijn dat de effecten van de EMDR na afloop nog nawerken en dat is goed. Er kunnen nog gedachten, beelden en gevoelens opkomen die verband houden met de gebeurtenis. Dit duurt in de regel niet langer dan drie dagen. Ook kan er sprake zijn van vermoeidheid of hoofdpijnklachten.


 

info@psycholoogblanken.nl

06 46068900


p.s.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Uitleg over andere behandelwijzen volgt nog.